Fjernhjelp

Systemutvikling

iDrift har lang erfaring og spisskompetanse innen utvikling av programvare for Microsoft Windows og webbaserte løsninger.

Vi leverer spesialutviklede løsninger som sikrer at IT-systemene blir tilpasset organisasjonen og oppgavene som skal løses – ikke omvendt. Vi er derfor opptatt av å sette oss inn i kundens metoder og prosesser for at sluttproduktet skal fungere best mulig i kundens miljø.

Programvareutvikling

Våre programmerere har erfaring med mange utviklingsmiljøer og programmeringsspråk, både for Microsoft Windows og Linux plattformer. iDrift tar både små og store utviklingsoppdrag, og vi er opptatt av at utviklingsprosjekt skal ha forutsigbare kostnadsrammer og at prosjektene blir levert til avtalt tid.

Vi legger stor vekt på at våre program er enkle og forutsigbare å bruke, noe som gjør at de blir både brukervennlige og lette å sette seg inn i for brukeren. Vi har erfaring med å sette oss godt inn i kundens behov, metoder og prosesser slik at sluttproduktene dekker de behovene de skal.

Integrasjoner

Har du flere interne system som ikke snakker sammen? Har du behov for tilleggsfunksjonalitet, -rapporter eller lignende? Da kan vi hjelpe deg.

Vi har lang erfaring med:

 • integrasjoner mellom forskjellige system/program
 • program som fungerer som et tillegg til eksisterende system, der en bruker enten eksporterte data eller henter data direkte fra eksisterende databaser
 • rutiner som kan lette operasjoner med å importere data til interne systemer, som f.eks. prislister, kundelister osv.
 • Vi har vårt eget rapportsystem som vi kan integrere mot de fleste andre systemer sine databaser, og kan presentere og gruppere data i rapporter på måter kundens eksisterende system ikke kan
 • integrasjoner mot Microsoft-tjenester, som f.eks. AD, Exchange, Sharepoint, Lync osv.
 • integrasjon mot spesiallagde webløsninger.

Microsoft SharePoint

Vi leverer både store og små SharePoint løsninger. Basert på dine behov for prosesser og prosjekthåndtering hjelper vi deg frem til valget mellom;

 • vår ferdige SharePoint-løsning Drops
 • en unik skreddersydd løsning

Uansett valg, legger vi vekt på at løsningen har et forutsigbart brukergrensesnitt og er enkelt, raskt og brukervennlig. Begge løsninger kan integreres mot andre interne systemer du ønsker å benytte videre. Det vil forenkle din arbeidshverdag ytterligere.

Vår ferdige SharePoint-løsning Drops er sømløst integrert med alle produktene i Microsoft Office og inneholder;

 • dokumenthåndtering
 • prosjektoppfølging
 • avvikshåndtering og
 • intranett

For mer informasjon om Drops kan du trykke her.

SharePoint-2013

Web- og apputvikling (iDrift Web AS)

Trenger du web- eller apputviklere for å realisere din idè? Ta turen til iDrift Web AS sin nettside.

Abonner på vårt nyhetsbrev!