Fjernhjelp

Drops

Ønsker du et arbeidsverktøy som effektiviserer samarbeid internt i din bedrift? Et verktøy som tilrettelegger for god informasjonsflyt og gir full oversikt over dokument, prosjekt, kunder og avviksbehandling? Da bør du se nærmere på Drops.

 

Vi i iDrift har forenklet SharePoints gode rammeverk og laget en brukervennlig løsning som forenkler arbeidet internt i bedrifter. Vår løsning tilbyr ulike moduler som kan vises/skjules etter ditt behov;

 • Intranett
 • System dokument
 • Andre dokument
 • Avdelinger
 • Kundeoversikt (CRM)
 • Prosjekt
 • Wiki
 • Søk

Andre behov kan skreddersys for deg og din bedrift. Ta gjerne kontakt for en gjennomgang.

Drops CRM

iDrift Drops gir deg en funksjonsrik CRM-løsning som hjelper deg å holde oversikt over alle dine kontakter og gir deg en verdifull historikk. På kontaktkortet får du bl.a. oversikt over kontaktpersoner, aktiviteter, dokumenter, tilbud og prosjekter.

Dokumenthåndtering

Dokumenter organiseres i avdelinger og prosjekter med tilhørende tilgangskontroll, versjonshåndtering og full indeksering. På denne måten blir alle dokumenter lett tilgjengelige og søkbare. For å forenkle ytterligere opererer Drops med tre dokumentkategorier;

 • System dokumenter
 • Kontrollerte dokument
 • Generelle dokumenter

Prosjektstyring

Gjennom sine prosjektrapporter gir Drops deg totaloversikten du trenger. Status på alle prosjekt vises enkelt i ett bilde og du får full oversikt over oppgaver på tvers av prosjekt i en og samme liste. I kombinasjon med Microsoft Project vil du kunne få detaljert prosjektstyring.

Avvikshåndtering

Alle bedrifter ønsker å forbedre sine prosesser. Drops gir deg et verktøy for registrering og behandling av avvik. Avvikene kan knyttes opp mot avdeling, prosjekt eller dokument. Egne oppfølgingsoppgaver kan knyttes opp til hvert enkelt avvik. Alle ansatte kan registrere avvik, men de behandles og avsluttes sentralt.

Intranett

I Drops kan din bedrift lage interne hjemmesider som viser nyttig informasjon for ansatte. Du velger om det skal være en felles side eller om hver avdeling skal ha sin egen side. Sidene tilpasses den enkelte bedrifts behov i samarbeid med iDrift. Eksempler på innholdet er;

 • Oppgaveoversikt
 • Sjefens blogg
 • Vaktlister
 • Bedriftskalender
 • RSS-nyhetsstrømmer
 • Søkefelt
 • HMS statistikk

Integrasjoner og tilpasninger

Vi integrerer Drops mot eksisterende ERP-løsning for uthenting av nøkkelinformasjon som prosjektregister, kunderegister, kontakter etc. Med SharePoints gode rammeverk i bunn og iDrifts gode programmerere tilpasser vi Drops etter dine behov.

Moduler i løsningen

Drops ulike moduler kan vises/skjules etter behov til den enkelte avdeling. Modulene som er tilgjengelig er nyheter, forum, blogg, kalender, telefonliste, organisasjonskart, Wiki, kontrollerte dokumenter, generelle dokumenter og media.

Integrasjon mot øvrige Microsoftprodukter

Drops tilbyr sømløs integrasjon med Microsoft produkter, noe som betyr at viktig informasjon alltid er tilgjengelig. Med OneDrive for Business kan alle dokumentbibliotek synkroniseres til lokal PC. Dokumenter vil da være tilgjengelig for deg selv om du ikke har internett tilgang. Synkronisering med Drops gjøres når internett igjen er tilgjengelig. Oppgaver i prosjekter synkroniseres selvsagt med Outlook.

Indeksering

For å sikre lett gjenfinning av informasjon blir alt innhold i Drops indeksert og dermed søkbart. Resultatene kan enkelt filtreres og avgrenses til enkeltes rettigheter i Drops.

Abonner på vårt nyhetsbrev!