Fjernhjelp

DROPS SharePoint

Ønsker du et arbeidsverktøy som effektiviserer samarbeid internt i din bedrift? Et verktøy som tilrettelegger for god informasjonsflyt og gir full oversikt over dokument, prosjekt, kunder og avviksbehandling? Da bør du se nærmere på DROPS.

 

drops-mockup-transparent

Ønsker du en demo av løsningen, vennligst ta kontakt på drops@idrift.no

 

Løsningsmuligheter:
Vi i iDrift har forenklet SharePoints gode rammeverk og laget en brukervennlig løsning som forenkler arbeidet internt i bedrifter. Vår løsning tilbys i to ulike modeller;

DROPS Standard:
Dekker basisbehovet for dokumenthåndtering i en liten til mellomstor bedrift:

 • Forside
 • Selskapsside
 • Avdelingssider
 • Maler
 • Fellesdokument
 • Søk

 

DROPS Enterprise
Inkluderer alle moduler fra DROPS Standard, men har i tillegg følgende:

 • Systemdokument
 • CRM
 • Avviksbehandling
 • Prosjekt med full prosjektoversikt
 • Outlook add-in som gjør det mulig å overføre e-post direkte til prosjekt.
 • Håndbok, med mulighet for flere.

 

Innhold i selskapsside og avdelingssider
Det finnes en mangfoldig meny som kan gjøres tilgjengelig for disse sidene. Det er bedriften selv som velger hvilke relevante menyvalg som skal vises for hver avdeling. En kan velge mellom følgende;

 • Nyheter
 • Forum
 • Blogg
 • Kalender
 • Telefonliste
 • Organisasjonskart
 • Wiki
 • Dokumenter
  • Systemdokument
  • Kontrollerte dokumenter
  • Andre dokumenter
 • Media
 • Avvik

 

Oppdateringer
Nytt innhold som vi mener kan være nyttig for den generelle bedrift, legges til når løsningene oppdateres. Dersom din bedrift har andre behov enn det skissert over, kan dette skreddersys. DROPS kan også integreres mot ERP system som benyttes i din bedrift i dag. Les mer om integrasjoner her: DROPS integrasjoner og tilpasninger

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en demonstrasjon.

DROPS CRM

DROPS gir deg en funksjonsrik CRM-løsning som hjelper deg å holde oversikt over alle dine kontakter. På kontaktkortet får du bl.a. oversikt over;

 • Kontaktinformasjon
 • Kontaktpersoner
 • Aktiviteter
 • Leads
 • Dokumenter
 • Prosjekter

Benytter du allerede et CRM system i din bedrift i dag, kan dette integreres mot DROPS SharePoint slik at du slipper å dobbeltføre informasjon. Ta kontakt med oss for en gjennomgang.

DROPS dokumenthåndtering

DROPS SharePoint gir din bedrift mange muligheter for lagring av dokument. Fokuset er brukervennlighet. Dokumenter organiseres i avdelinger og prosjekter med tilhørende tilgangskontroll, versjonshåndtering og full indeksering. På denne måten blir alle dokumenter lett tilgjengelige og søkbare. I DROPS SharePoint har du følgende dokumentkategorier;

 • Maler
 • System dokument
 • Kontrollerte dokument
 • Generelle dokument

Forskjellen på disse ligger i tilgangskontroll og versjonshåndtering. Vi viser deg gjerne forskjellen i vår demo. Ta kontakt for gjennomgang.

 

Arbeid lokalt
Med OneDrive for Business kan alle dokumentbibliotek synkroniseres til lokal PC. Dokumenter vil da være tilgjengelig for deg selv om du ikke har internett tilgang. Synkronisering med DROPS gjøres når internett igjen er tilgjengelig. Oppgaver tilknyttet prosjekt synkroniseres med Outlook og MS Project Pro (dersom bedriften din benytter dette) slik at du også kan arbeide herfra.

DROPS prosjektstyring

Gjennom ulike prosjektrapporter gir DROPS SharePoint deg totaloversikten du trenger. Ett enkelt startbilde viser deg status på alle prosjekt. Her kan du filtrere og sortere på status, avdeling, prosjekttype med mer. Løsningen gir deg også oversikt over oppgaver på tvers av prosjekt i en og samme liste.

I kombinasjon med Microsoft Project Pro vil du kunne få detaljert prosjektstyring i din bedrift. For mer informasjon og demonstrasjon, vennligst ta kontakt.

 

DROPS avvikshåndtering

Alle bedrifter ønsker å forbedre sine prosesser. DROPS SharePoint gir deg et verktøy for registrering og behandling av avvik. Her kan alle ansatte registrere avvik, men de behandles og avsluttes sentralt. Egne oppfølgingsoppgaver kan knyttes opp til hvert enkelt avvik. Avvik kan knyttes opp mot;

 • Avdeling
 • Prosjekt
 • Dokument

For mer informasjon eller demonstrasjon, vennligst ta kontakt.

DROPS forside

I DROPS SharePoint kan din bedrift enkelt vise nyttig informasjon for ansatte. Du har mulighet for forside på følgende steder;

 • Hjem
 • Selskapsside
 • Avdelingssider

Disse trenger ikke være like. Sidene tilpasses den enkelte bedrifts behov i samarbeid med iDrift. Valgmulighetene er mange og vi lager til det dere ønsker, men inkludert i installasjonskostnadene kan du som bedrift velge mellom følgende;

 • Nyheter fra eget firma
 • Blogg fra eget firma
 • Nyheter fra eksterne kilder (RSS)
 • Nyhetsstrøm
 • Oversikt over forfalte oppgaver
 • Nyttige linker
 • Fravær
 • Vaktplan
 • Bursdag

 

DROPS integrasjoner og tilpasninger

DROPS SharePoint kan integreres mot eksisterende ERP-løsning for uthenting av nøkkelinformasjon som;

 • prosjektregister
 • kunderegister
 • kontakter etc.

Med SharePoints gode rammeverk i bunn og iDrifts gode programmerere tilpasser vi DROPS etter dine behov. Løsningen er også sømløst integrert med Microsoft produkter som;

 • Word
 • Excel
 • Power Point
 • MS Project Pro
 • Outlook
 • etc.

 

Outlook add-in
iDrift har gjort det mulig for deg å enkelt lagre en eller flere e-poster direkte fra Outlook og inn i prosjekt. Denne løsningen forhindrer også dobbeltlagring dersom flere ansatte i bedriften har mottatt samme e-post. DROPS SharePoint effektiviserer på denne måten arbeidet med prosjekt ettersom all relevant informasjon er tilgjengelig for alle prosjektmedlemmer.

 

Om du har spørsmål knyttet til integrasjoner og tilpasninger er det bare å ta kontakt.

Ønsker du en demo?

Vil du vite mer om Drops og kanskje ta et møte med oss? Kontakt vår prosjekleder Solveig Røkenes

Du kan også sende en mail til drops@idrift.no

solveig

Abonner på vårt nyhetsbrev!